فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

بیماریهای گیاهان

این فایل شامل دو جزوه میباشد یکی بیماری شناسی مقدماتی گیاهان و دیگری بیماریهای درختان و شناسایی آنها

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرورش کرم ابریشم

آموزش آسان پرورش کرم ابریشم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل