فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

آموزش کسب درآمد

در این کتاب 119 صفحه ای روشهای کسب درآمد با چیزهایی که برای شما شاید اهمیت ندارد یا دورانداختنی است آشنا میشویم و با استفاده از این وسائل و ایده های ذکر شده کسب و کار راه بیاندازید

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل